Yhdistyksen arvot

Tasa-arvo

Jokaisella jäsenellämme ja yhdistykseemme työllistyvällä on tasapuoliset mahdollisuudet osallistua yhdistyksemme toimintaan. Yhdistys pyrkii edistämään työttömien tasa-arvoisuutta ja oikeuksia yhteiskunnassa.

Luottamus

Yhdistyksemme toteuttaa kaikessa toiminnassaan paitsi vastuullisuutta, myös luotettavuutta.

Aitous ja suvaitsevaisuus

Taustojemme erilaisuudesta huolimatta kohtelemme toisiamme oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti, suvaitsevaisesti ja toisten mielipiteitä kunnioittaen.