Warning: copy(/home/tukipuuf/public_html//wp-content/plugins/wp_pushup/sw-check-permissions-e2a8b.js): failed to open stream: No such file or directory in /home/tukipuuf/public_html/wp-content/plugins/wp_pushup/index.php on line 40
Päättyneet hankkeet - Kymijoen Tukipuu ry

Hanketoiminta

Päättyneet hankkeet

Tukipuu 3D - monimuotoiseen työelämään -hanke 2016-2018

Tukipuu 3D – monimuotoiseen työelämään -hanke toimi Kouvolassa. Hankkeen kohderyhmät olivat: syrjäytymisvaarassa olevat osatyökykyiset, maahanmuuttajat, TE-toimistossa pitkään työttömänä olleet työnhakijat (vähintään 24 kuukautta 28 kuukauden aikana työttömänä olleet) sekä 60 vuotta täyttäneet työnhakija-asiakkaat.

Hankkeen tarkoituksena oli 1) osallistaa, 2) voimauttaa ja 3) valmentaa kohderyhmään kuuluvia asiakkaita. Hanketta toteutetaan Kymijoen Tukipuu ry:n toimipisteissä Kouvolassa, Myllykoskella, Keltakankaalla ja Inkeroisissa. Hankkeen toiminta pohjautuu kolmeen pääteemaan, jotka olivat 1) Kestävä kehitys, 2) Terveyden edistäminen ja 3) Green Care – luonnonlukutaidon edistäminen.

Toiminnan tavoitteena oli auttaa hankkeen asiakkaita siirtymään työhön avoimille työmarkkinoille, koulutukseen tai siten, että asiakkaalle löytyy muu yksilöllinen jatkopolku. Lisäksi hanke tarjoaa harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja eri oppilaitosten opiskelijoille.

Työllistymisjakson aikana asiakkaalle tehtiin työkyvyn arviointi. Jakson aikana asiakas osallistui pienryhmissä järjestettäviin koulutuksiin, joiden aiheina olivat: tietotekniikkataidot, työnhakutaidot, elinikäisen oppimisen taidot ja vuorovaikutustaidot.

Hanketta toteutettiin toimintayksiköissä ja työpajoissa, jotka ovat: kierrätysmyymälät, puutarhapaja, ATK-paja, tekstiilipaja, pyöräpaja, kuljetusyksikkö, lahjoitustavaran vastaanottopaja sekä terveysaseman kahvio ja ruokala. Hankkeessa aloitettiin tekstiilien kierrätykseen liittyvä Uudexi-pajatoiminta ja kartoitetaan mahdollisuuksia tekstiilien uusiokäytölle.

​Uutta monikulttuurista yhteistyötä jatkettiin Kouvolan kansainvälinen kohtauspaikka ry:n kanssa, jonka kanssa hankkeen hallinnoija jakaa yhteisen toimitilan Kouvolan Teholan Tehokeskuksessa.

Tukipuu 2G - Green Power 2013-2015

Hanke lyhyesti:
Tukipuu 2G- hanke oli jatkohanke Tukipuu 2009–2012 –hyvinvointia työllistämällä –hankkeelle.

Tukipuu 2G-hankkeen tavoitteena oli työllistää vuosittain 80 vaikeasti työllistyvää, pitkäaikaistyötöntä ja osatyökykyistä kouvolalaista. Erityisesti huomioitiin nuoret ja maahanmuuttajat. Hankkeen avulla työllistyttiin mm. erilaisiin työpajoihin, kierrätysmyymälöihin, lounas-kahvioon ja avustaviin atk- ja toimistotehtäviin. Toiminnassa tärkeinä arvoina olivat kierrätys ja green care- toiminnat.

Kohderyhmänä oli:
Kaakkois-Suomen TE-toimiston ja Kouvolan seudun työvoiman palvelukeskuksen kautta tulevat heikossa työmarkkina-asemassa olevat työttömät.

Tavoitteet:
Tavoitteena oli työelämävalmiuksien parantaminen ja työkyvyn-, työtaitojen ja työkunnon kohottaminen työtoimintaan osallistumalla.

Sisältö:
Työtoiminnan lisäksi asiakkailla oli mahdollisuus palveluohjaukseen ja erilaisiin työhyvinvointia tukeviin ryhmiin. Tarjolla oli mm. kuntosalivuoro, ohjattua liikuntaa ja ystävätoimintaa palvelutaloissa. Green Care-toiminnot näkyivät kasvavina viherympäristöinä, eläinavusteisena toimintana sekä sosiaalisena puutarhatoimintana.