Hanketoiminta

Hanketoiminta

Tukipuu IV - 2019-2021

Tukipuu IV -hanke 2019-2020 on 25 vuotiaan Kymijoen Tukipuu ry:n viides hanke. Hankkeen tarkoituksena on osallistaa, voimauttaa ja valmentaa kohderyhmään kuuluvia asiakkaita. Hankkeen toiminta pohjautuu kolmeen pääteemaan, jotka ovat 1) Kestävä kehitys (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys), 2) Terveyden edistäminen (terveyttä edistävä liikunta ja terveydenlukutaidon edistäminen) ja 3) Green Care –luonnonlukutaidon edistäminen (työelämään kuntoutuminen luonnon tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntämällä).

Hanketta toteutetaan Kymijoen Tukipuu ry:n toimipisteissä Kouvolan Teholassa, Myllykoskella, Keltakankaalla ja Inkeroisissa. Kohderyhmänä ovat Kouvolan alueen pitkäaikaistyöttömät (vähintään 12 tai 24 kk työttömänä olleet tai yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet työnhakijat), osatyökykyiset ja vaikeastityöllistyvät. Vaikeasti työllistyviin kuuluvat mm. ikänsä puolesta työelämässä syrjityt, nuoretilman koulutusta ja maahanmuuttajat.

Hankkeen tavoitteena vuonna 2019 on työllistää palkkatuella ja työkokeilulla yhteensä 100 pitkäaikaistyötöntä, joista 50 siirtyy jatkopoluille (työelämään, koulutukseen). Tavoitteena on työ- ja yksilövalmennuksen avulla parantaa asiakkaan työllistymisedellytyksiä ja työmarkkina- ja koulutusvalmiuksia. Perehdytämme työhön ja vastaamme yksilöllisestä tuesta ja valmennuksesta. Kartoitamme asiakkaan työllistymismahdollisuuksia ja motivoimme häntä työn ja koulutuksen hakuun. Asiakas kehittää osaamistaan työpajoissamme ja saa työmarkkinoilla tarvitsemaansa työkokemusta.

Työpajatoimintaamme ohjaa positiivinen ihmiskäsitys, jonka mukaan ihminen on vastuuntuntoinen ja haluaa tehdä työtä. Ihmisellä on halu onnistua ja saada onnistumisen kokemuksia. Motivaatiota lisää vastuun ja palautteen saaminen käytännön työssä. Työpajoilla vallitsee osallistava, tasa-arvoinen, suvaitseva ja kannustava ilmapiiri.

Tukipuu IV -hanketta 2019-2020 rahoittaa Kaakkois-Suomen TE-toimisto.